Ing. Svatopluk Sedláček - úvodní stránka

 

 Komerční odkazy: 

Hlavní komerční stránka

Jak je v programu VKM podporován nový výměnný formát VFK s ohledem na převod do ISKN?
  Stránka mého synovce - pracuje jako umělecký kovář

G-VIEW

 VKM

G-NET/W

O firmě

Antonín Skočovský

     

 Nekomerční odkazy: 

Dan Hlobil

Jaro

 Běh jako sport pro zdraví

Kvalitní masáže
 

 

 

O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 01.12.2009 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Něco z mé práce...

Pracovní postup při vyhotovení geometrického plánu v digitální katastrální mapě (DKM) s podporou nového výměnného formátu VFK pro export do ISKN podle nových směrnic ČÚZK
Geodeti (zeměměřiči), kteří až doposud používali k vyhotovení geometrických plánů program VKM, nemuseli od 1.1.2006 výrazně měnit své zvyklosti, neboť filozofie práce v programu VKM vždy zohledňovala exaktní a automatizované zpracování, takže export pro nový výměnný formát (NVF) VFK zajišťuje veškeré selekce dat nutné pro správný import do ISKN.